Didak_Albertstroom

Didak Injection en Albertstroom: Een duurzame synergie voor een groenere toekomst

In 2015 installeerde Didak Injection één van de meest innovatieve energiebronnen in de Europese kmo-wereld. Met de energie die de biomassacentrale Albertstroom levert, kunnen wij vandaag onze hele fabriek laten draaien. Zo zetten we ons in voor een duurzame toekomst en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Albertstroom: Een pionier in groene energie

Albertstroom mag zichzelf één van de grootste installaties in Europa noemen die 100% groene stroom produceert. Het maakt gebruik van de biomassa-technologie op basis van vergisting, wat een duurzaam alternatief is voor verbranding. Met een productiecapaciteit tot 11 Mw per uur heeft Albertstroom bewezen een betrouwbare bron van groene energie te zijn.

Jaarlijks kan tot 150.000 ton organisch biologisch materiaal omgezet worden naar biogas. Dit is een cruciale stap in het verminderen van de afvalberg en het benutten van hernieuwbare bronnen. Door deze omzetting draagt Didak Injection bij aan een circulaire economie en vermindert het de afhankelijkheid van niet-duurzame energiebronnen.

 

Indrukwekkende Output van Albertstroom

De output van Albertstroom is indrukwekkend en illustreert de enorme potentie van biomassa als energiebron. Met 88.100 MWh aan groene stroom en 75.200 MWh aan groene warmte per jaar voorziet Albertstroom Didak Injection van een betrouwbare en duurzame energievoorziening. Bovendien produceert het 47.000 ton compost, waardoor Didak Injection ook een positieve impact heeft op het gebied van afvalbeheer en bodemgezondheid.

ORC-technologie op punt

Het behaalde globale elektrische rendement van 47,5% is mede te danken aan de ORC-installatie (Organic Rankine Cycle), die restwarmte van motoren omzet in groene elektriciteit. Er wordt dus niet allen in groene energieproductie geïnvesteerd, maar ook in efficiëntie en optimalisatie van het energieverbruik.

100% warmtebenutting

Uniek voor Albertstroom is de 100% warmtebenutting, zowel voor interne als externe toepassingen. Het naburige bedrijf gebruikt groene warmte-energie en teruggewonnen proceswater uit Albertstroom voor hun betonproductieproces. Door de opslag van opgewekte elektriciteit door Trevion, ook onderdeel van Didak Injection, worden 26.550 gezinnen in de directe omgeving ook voorzien van groene stroom.

Didak Injection: minimale ecologische voetafdruk

Elk industrieel verwerkingsproces draagt zijn eigen ecologische voetafdruk, maar bij Didak Injection maken we het verschil. We omarmen de groene energie die wordt gevoed door organische afvalstoffen in onze biomassacentrale, Albertstroom. Hierdoor is  onze impact op het milieu minimaal. Met slechts 0,003825596 gCO2eq/kWh stellen we een nieuwe standaard voor duurzaamheid. Bij ons is een kleine ecologische voetafdruk geen droom, maar werkelijkheid.